Peter Broström

Leg. Sjukgymnast.

Klinisk specialist i
Ortopedisk Manuell Terapi

Ansluten till Landstinget

Kontakta mig

Telefon:
E-post:
Adress:

0722-12 37 89
peterbros59@gmail.com
AB Broström sjukgymnastik OMT
Malkars träningscenter, Torsåsgatan 1 E
392 39 Kalmar