Peter Broström

Leg. Sjukgymnast.

Klinisk specialist i
Ortopedisk Manuell Terapi

Ansluten till Landstinget

Behandling

"Min upp fattning är att människan alltid måste stå i centrum för att maximal effekt ska uppnås i en behandlings/rådgivningssituation."

Exempel på behandlingstekniker:

Vid de flesta tillfällen förekommer kombinationer av ovan nämnda tekniker vid ett behandlingstillfälle.

Exempel på diagnoser/symptom: